vivosonic

İşitsel Teşhis Testi ve Yenidoğan İşitme Taraması
Integrity ™ V500 İşitsel Teşhis Sistemi, sedasyon veya anestezi
olmadan net kayıtlar üretmek için yeni sinyal işleme teknolojilerini,
gelişmiş amplifikatör tasarımını ve kablosuz özellikleri bir araya getirir .
Integrity ™ hasta riskini en aza indirir, işitme kaybının erken tespitini
kolaylaştırır, yenidoğan işitme taraması programları için takip sorunlarının
kaybedilmesini azaltır ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane
gibi zorlu klinik ortamlarda güvenilir performans gösterir.
Integrity ™ klinik verimliliği artırır ve klinik gereksinimlerinize
uyacak şekilde özelleştirilmiş modaliteler ile yapılandırılabilir .
Ek olarak, yerleşik araçlar verilerin elde edilmesini, analiz
edilmesini ve yorumlanmasını kolaylaştırır.